Měšťanská beseda v PrazeByla založena v roce 1845 jako reprezentační politicko společenské středisko pražských měšťanů. Původní žádost o zřízení českého společenského klubu s pevnými stanovami byla roku 1844 zamítnuta; Měšťanská beseda v Praze zahájila činnost až 31.1.1846. Její ustanovení inspirovalo dosavadní neformální stolové a čtenářské společnosti k následování; obdobné besední jednoty byly postupně zakládány i v jiných českých městech (1846 Kouřim, 1847 Chrudim), zejména v 60. letech 19. století (Litoměřice, Mladá Boleslav, Plzeň). Po útlumu veřejné činnosti Měšťanské besedy v Praze za Bachova absolutismu vyvrcholila její aktivita v 60. letech 19. století; výbor Měšťanské besedy v Praze navazoval spolupráci se vznikajícími spolky (Uměleckou besedou, Hlaholem, Průmyslovou jednotou), které získaly pro svou činnost prostory v nové budově ve Vladislavově ulici , kam Měšťanská beseda v Praze přesídlila začátkem května 1870. Po zřízení dalších spolků a osvětových institucí (v roce 1872 byl založen J. S. Skrejšovským Český klub Na příkopech, 1894 Vinohradský národní dům) a zejména po neúspěchu projektu České besedy, který měl 1909 sjednotit v novém Obecním domě čtyři největší pražské společenské kluby, ztratila Měšťanská beseda v Praze své dominantní postavení společenského střediska buržoazie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Praha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: