Měšek I.Šlechta
*kolem 922 – †25.5.992, polský kníže od roku 962 nebo 963, první historický vládce z rodu Piastovců. Sjednotil Velkopolsko, Kujavsko, Łęczycko a Mazovsko, bojoval o připojení západních Pomořan. Roku 965 uzavřel spojenectví s Čechami a oženil se s Doubravkou z rodu Přemyslovců. Pod českým vlivem přijal roku 966 křesťanství a položil základy polské církevní organizace. V roce 967 dobyl část Pomořan. Přestal platit tribut říši a v roce 979 porazil císařské vojsko, které táhlo proti Polsku. Mír uzavřený s říší byl stvrzen roku 980 sňatkem s Odou, dcerou míšeňského markraběte. Kolem roku 990 dobyl Slezsko a Malopolsko. Listinou Dagome iudex (kolem 991) podřídil Polsko svrchovanosti papežské stolice. Před smrtí rozdělil polské území mezi Doubravčina syna Boleslava I. a tři syny z manželství s Odou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Boleslav I. Chrabrý, Boleslav I. z rodu Přemyslovců, Doubravka, Ota II., Piastovci, Polsko, Slezsko, Wiślica.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: