měrné palivoPalivo zvolené výhřevnosti (černé uhlí o výhřevnosti 29,3076 MJ . kg-1, to jest dříve 7000 kcal . kg-1), na něž se podle výhřevnosti přepočítávaly různé jiné druhy paliv podle vztahu, v němž množství vyrobeného nebo spotřebovaného paliva lze přepočítat na množství měrného paliva, násobí-li se skutečné množství paliva podílem výhřevnosti původního vzorku paliva a výhřevnosti měrného paliva. Nověji se též jako měrné palivo používá měrná ropa, jejíž výhřevnost je 42 MJ . kg-1. Spotřebou měrného paliva na výrobu jednotky energie, zpravidla elektrického proudu v tepelných elektrárnách, se pak hodnotila hospodárnost výrobního procesu. Dnes se množství paliva vyjadřuje tepelnou energií (J) v něm obsaženou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: