měřické lanoLano z ocelových drátků až 150 m dlouhé, s olověnými značkami po 50 cm. Při měření říčních profilů se napíná rohatkovým ústrojím.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-