měřicí přístrojFyzika
Měřidlo obsahující součásti, které se při měření funkčně pohybují (teploměr, váhy, ampérmetr). Přeměna měřené veličiny na indikovanou se uskutečňuje pomocí měřícího řetězce (čidlo, přiváděcí člen, vyhodnocovací zařízení). Měřící přístroje lze dělit na indikační, například ručkový přístroj, registrační (zapisovače), regulační (indikuje a současně reguluje, například regulační teploměry), integrační, například měřič spotřeby plynu, vody. Podle použití jsou měřící přístroje provozní, kontrolní a etalony.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 8. 2008
Autor: -red-