Mercurius Hungaricus[Merkurius hungárikus], Posel uherský – zpravodajský věstník rákocziovského stavovského povstání, pokládaný za první noviny na Slovensku a v Uhrách. Vycházel nepravidelně v letech 1705 – 1710 v Levoči a v Bardejově. Propagoval úspěchy a cíle povstání, aby získal stoupence, přízeň a podporu evropských panovnických dvorů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 2. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: