menšiny národnostníČásti obyvatel (příslušníků) státu, lišící se od převládající většiny obyvatelstva z hlediska národnosti, jazyku, náboženství nebo rasy. Historicky byla otázka menšiny národnostní podnětem k četným mezinárodním sporům. Po 1. světové válce mírové smlouvy obsahovaly ustanovení na ochranu menšiny národnostní, avšak z obecného mezinárodního práva nevyplývaly pro státy žádné závazky v této oblasti. Po 2. světové válce byla v řadě ustanovení Charty OSN a v úmluvách uzavřených pod záštitou OSN ochrana menšiny národnostní pojata jako druh základních lidských práv. – V České republice práva příslušníků národnosti maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) byla plně garantována v rámci federalizace státu zvláštním ústavním zákonem z roku 1968 o postavení národností.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: