Menippská satira



Satire Ménippée 1593 – 1594. Politický pamflet proti Katolické lize ve Francii na sklonku náboženských válek v 16. století. Burleskní a komická parodie řečí vysokých královských hodnostářů, privilegovaných stavů na shromáždění generálních stavů, svolaných v roce 1593 k volbě nového krále z uchazečů o francouzský trůn, po smrti Jindřicha III. v roce 1589. Satira je společným dílem vzdělaných pařížských měšťanů, patřících ke straně umírněných, tzv. "politiků". Název odvozen od jména řeckého kynika Menippa. Úspěch pamfletu, vyslovujícího ústy zástupce třetího stavu mínění širokých vrstev společnosti, kolujícího v opisech, tiskem vyšel v roce 1594, byl poslední ranou Katolické lize.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Menippos z Gadar.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: