melodieHudba
[Melodyje, řečtina], nápěv – sled tónů uspořádaných podle jistých hudebních zákonů tak, že tvoří určitý obsahový celek, hudební myšlenku. Někdy se člení na menší úseky, motivy. Spolu s harmonií a rytmem tvoří tři základní prvky hudebního projevu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: absolutní hudba, kontrapunkt, rytmus.

Reklama: