MédeaMytologie
Řecká mytologie, Médeia – dcera kolchidského krále Aiéta, vnučka Héliova, která uprchla s Argonauty do Řecka a stala se manželkou Iásónovou. Když ji Iásón opustil, protože se chtěl oženit s dcerou korintského krále Kreonta Kreúsou (podle jiných s Glaukou), usmrtila Médea nevěstu a zavraždila své a Iásónovy děti. Sama prchla ve voze taženém draky do Athén ke králi Aigeovi, odkud byla později vyhnána Théseem a vrátila se do Kolchidy. Báji zpracoval Euripídes v tragédii Médeia. Zachovalo se též drama Senekovo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Iásón, Kreón, Talós, zlaté rouno.

Reklama: