Max ŠvabinskýBiografie / Výtvarné umění
*17.9.1873 (Kroměříž) – †10.2.1962 (Praha), český malíř a grafik, profesor AVU. Základem tvorby byla kresba, jež se stala východiskem grafických prací a realisticky a psychologicky pojaté podobizny (portréty předních osobností českého politického a kulturního života), kterou významně uplatnil též v oblasti užité grafiky (poštovní známky, bankovky). Z malířského díla, které byla ovlivněno historizujícími tendencemi (zejména novorenesancí) 2. poloviny 19. století (Žně), je nejvýznamnější raná tvorba, kterou se spolupodílel na podobě české secese (Chudý kraj), a monumentální návrhy oken pro chrám sv. Vita (Poslední soud). Početná krajinářská kresba a grafika se vyznačovala impresionisticky laděnou přírodní lyrikou. Významná a zakladatelská je zejména Švabinského činnost v oboru grafiky (dřevoryty Velká rajská sonáta, Sv. Jan Křtitel, o jejíž rozvoj se zasloužil i pedagogickou činností na grafické speciálce AVU, z níž vyšla řada grafiků, určujících podobu českého sociálního umění dvacátých let 20. století.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Akademie výtvarných umění, Alois Moravec, Anna Podzemná, české výtvarné umění, Chrám sv. Víta, Cyril Bouda, Eduard Milén, Ex Libris, Jan Bauch, Jan Rambousek, Jaroslav Šmídra, Josef Jambor, Josef Kaplický, Karel Hojden, Karel Jílek, Karel Müller, Karel Tondl, Koloman Sokol, Miloslav Holý, Pavel Laška, Pavel Maur, symbolismus, tisk z výšky, Václav Fiala, Václav Haise, Václav Štětka, Vilém Wünsche, Vladimír Sychra, Vojtěch Stašík, Vojtěch Tittelbach.Reklama: