Max HorkheimerFilozofie
[Hajmer], *14.2.1895 – †7.7.1973, německý filozof a sociolog; profesor univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem, v letech 1934–49 v emigraci v USA, v letech 1954–59 profesor univerzity v Chicagu. Spolu s T. Adornem reprezentant tzv. kritické teorie společenské frankfurtské školy. Spoluautor Studien liber Autoritiit und Familie (Studie o autoritě a rodině), analyzující společenské systémy z hlediska autority a jejích funkcí jako historické centrální kategorie; Die Dialektik der Aufkliirung (Dialektika osvícenství), obsahující analýzu protikladů osvícenství, pojatého jako proces racionálního ovládnutí přírody. Po válce vystoupil s kritikou masové kulturní a současné společnosti. Jeho rozbory filozoficko-sociální problematiky jsou poznamenány subjektivismem a abstraktností.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: filozofie, frankfurtská škola, Theodor Wiesengrund Adorno.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: