matematická statistikaMatematika
Syntéza statistiky a teorie pravděpodobnosti. Vytváří pro statistické data pravděpodobnostní modely, ověřuje shodu dat a modelu, odhaduje volné parametry v modelu, testuje hypotézy o nich. Analyzuje variabilitu dat, hodnotí vzájemnou vazbu (korelovanost) dat. Nejstarší součástí matematické statistiky je teorie chyb a vyrovnávací počet. Novodobá matematická statistika vznikla hlavně z potřeb výzkumu zemědělství, lékařství, biologie. Používá se však všude tam, kde jde o vytváření objektivních závěrů z hromadných experimentálních dat.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Gaussova křivka.

Reklama: