matematická lingvistikaVěda využívající pro studium jazyka metody matematické logiky, teorie automatů, teorie informace, teorie pravděpodobnosti, matematickou statistiku a další disciplíny. Modely jazyka, rozpracované v matematické lingvistice se budují a prověřují experimentálně na počítačích. Matematická lingvistika se skládá ze dvou základních složek, algebraické a kvantitativní. Algebraická lingvistika podává explicitní popis jazyka, jazykového systému procedurou generativní a rekognoskativní. Modeluje jazykový systém gramatikami různých typů, generativní gramatikou kontextovou, nekontextovou ap. Využívá metody matematické logiky, algebry ap. Kvantitativní lingvistika kvantifikuje jevy a jejich vztahy na různých jazykových rovinách, lexikální, gramatické, fonologické aj. Modeluje zjištěné vztahy mezi jazykovými jevy v textu a vede k hlubšímu poznání jejich příčin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: strojový překlad.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: