Mataram1. raně feudální stát na Jávě v 8. – 11. století, v němž vládly buddhistické (8. – 9. století) a hinduistické dynastie, styky s jihovýchodní Asií, Indií a Čínou, v 10. – 11. století územní expanze. Král Erlangga (†1049) se pokusil o sjednocení Jávy, dohoda se Šrívidžajou o rozdělení sfér vlivu v souostroví (Maratam získal střední a východní část). Asi v roce 1045 Erlangga rozdělil Mataram na království Kediri a Džanggalu. Z doby Mataramu pochází mj. Borobudur a Prambanan, 2. feudální stát na Jávě v letech 1575 – 1755, vznikl po rozpadu Madžapahitu a vládly v něm muslimské dynastie. Sjednocena střední a východní Jáva (Senapati, Sultan Agung). V 17. století boje s Bantamem o hegemonii, od roku 1646 pronikání nizozemské Východoindické společnosti (Amangkurat I., Surapati), jejímž vazalem se stal, 1755 rozdělen na sultanáty Djokjakartu a Surakartu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amangkurat I., Bantam, Demak, Džanggala, Erlangga, Kediri, Rangsang Susuhunan Tjakrakusama Ngabdurrahman , Senapati, Šrívidžaja, Surapati.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: