maršálekPůvodně dvorský služebník, později úředník pečující o koně a dopravní prostředky panovníka, v této podobě existoval již ve franské říši Karlovců v 8.-9. století. V římsko německé říši měl od 10. století úřad maršálka značný význam a stal se jedním z tzv. arciúřadů, od 13. století držen saským kurfiřtem. V českých zemích existoval úřad maršálka od 12. století. Koncem 13. století vznikl dvorský úřad maršálka a čestný zemský úřad nejvyššího maršálka, který drželi dědičně od začátku 14. století páni z Lipé. Úřad byl vybaven i soudní kompetencí. Zanikl roku 1848, jako čestná funkce prezidenta zemského sněmu obnoven roku 1861 a definitivně zanikl roku 1918. Ve Francii se z úřadu maršálka vyvinula vojenská hodnost maršál.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: