Markión (Marción) ze SinopyRaně křesťanský myslitel původem z Malé Asie, působící ve 2. století. Byl to zakladatel přísně asktetické gnostické sekty markiónovců, činné od poloviny 2. století do 6. století. Jeho učení odmítalo Starý zákon (úplný rozchod s judaismem) a vycházelo především z novozákonních epištol Pavlových. Pro řadu odchylek od křesťanské věrouky (popření tělesnosti Ježíše Krista, odmítání světa jako díla starozákonního židovského boha) bylo potíráno ortodoxními křesťanskými polemiky (například Q. S. Tertullianem).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 12. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: