makrostrukturaEkonomie, odvětvová a oborová skladba národního hospodářství, podíl jednotlivých odvětví a velkých oborů na celkové společenské výrobě (například podíl hutního, chemického a strojírenského průmyslu na společenské výrobě), určují ji tři základní faktory: a) technický rozvoj, b) mezinárodní dělba práce, c) zdroje přírodního bohatství a velikost země. Makrostruktura je jedním z hlavních činitelů efektivního a proporcionálního rozvoje národního hospodářství, její změny jsou v uskutečňovány dlouhodobě prostřednictvím centrálního plánu (včetně dodržování zásadní proporce v rozdělení a užití národního důchodu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: