makropaleontologieVědní obor paleontologie zabývající se převážně studiem zkamenělin viditelných pouhým okem, na rozdíl od mikropaleontologie, která se převážně zabývá studiem objektů viditelných jen zvětšovacím sklem. Hranice mezi oběma specializacemi není však nijak ostře vymezena, neboť některé sotva viditelné zkameněliny, například Gastropoda, studuje makropaleontologie a naopak schránky velkých dírkovců (v průměru až 19 cm) studuje mikropaleontologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: