makedonské válkyStarověk / Vojenství

Tři války mezi starověkou Makedonií a Římem. – První makedonská válka v letech 215–205 př.n.l., vedená Filipem V. jako Hannibalovým spojencem proti římským spojencům v egejské oblasti (hlavně aitólskému spolku a Pergamu); druhá makedonská válka v letech 200–197 př.n.l., zahájena Římany proti Filipovi V. Římané Flaminiovým vítězstvím v roce 197 v bitvě u Kynoskefal získali nadvládu nad Řeckem; třetí makedonská válka v letech 171–168 př.n.l., vedená králem Perseem za podpory Sýrie a Bíthýnie, v roce 168 př.n.l. ho v bitvě u Pydny porazil římský vojevůdce Aemilius Paullus a Makedonie byla podrobena Římem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 12. 2021
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: