majoranta[Latina], majoranta dané funkce f na množině D je reálná funkce g taková, že platí |f(x)|≤|g(x)| pro všechna xD. Platí: je-li g majoranta měřitelné funkce f na D a je-li integrál Dg(x)dx konečný, pak také integrály Df(x)dx a D∫|f(x)|dx jsou konečné. Říkáme, že funkce g je integrovatelnou majorantou funkce f. Integrovatelné majoranty mají rozsáhlé uplatnění v teorii integrálu, ale i například v teorii diferenciálních rovnic.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: