majetekSoubor věcí, práv a závazků (soubor aktiv a pasiv), náležející určitému subjektu, například podniku nebo jiné organizaci nebo osobě fyzické. Státní majetek, v užším smyslu majetek, který je ve státním vlastnictví, v širším smyslu i jiná majetková práva (například pohledávky) patřící státu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: věno.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: