mágovéNáboženství
[staropersky maguš], staroíránští kněží zarathuštrovství a některých jiných náboženských směrů. V 6. – 4. století př.n.l. tvořili zvláštní rod, charakterizovaný mimo jiné uzavíráním endogamních sňatků. Mágové, stejně jako babylónští kněží, se v rámci náboženských obřadů zabývali proroctvím a zaklínáním. Odtud se později jako mágové označovali všichni věštci, zaklínači a osoby zabývající se praktikami magie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 3. 2007
Autor: -red-