magnetická anizotropie[Magnetycká anyzotropie], závislost energie magnetického momentu na jeho orientaci vůči krystalovým osám. Určuje směr magnetizace v magnetických doménách feromagnetika, ovlivňuje velíkost koercitivní síly. Určuje směry magnetických momentů v magnetické struktuře látek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: