LulongaŘeka v Kongu. Je to levostranný přítok Konga, dlouhý asi 200 km. Splavná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2006
Autor: -red-