Ludwik Janowicz[Janovič], *1858 – †12.6.1902, polský revolucionář a historik, představitel Proletariatu. V roce 1884 uvězněn a odsouzen do vyhnanství. Autor práce Zarys rozwoju przemysłu w Królestwie Polskim (Nástin rozvoje průmyslu v království polském).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 7. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: