lučištníkLukostřelec – bojovník vyzbrojený lukem. Lučištník sloužili od starověku jako jízda i jako pěchota. V Asii šlo většinou o lehkou nepravidelnou jízdu, která zvláště u nomádů byla převažujícím druhem vojska. Lučištnické oddíly se uplatnily i v antickém vojenství. Ve středověké Evropě byli lučištníci pouze pomocnou složkou vojska. Situace se změnila ve 14. a 15. století, kdy se proslavili pěší angličtí a skotští lučištníci, vyzbrojení 2 m dlouhými luky. V Anglii zůstali, jako druh vojska zachováni do roku 1626. Často tvořili elitní jednotky (Royal Company of Archers of Scotland, Královská skotská lučištnická kompanie – garda čítající 500 mužů). Po anglickém vzoru zavedl ve Francii jako oporu své moci Confréries ďarchers Karel VI. Král Karel VII. zařadil jízdní lučištníky do tzv. ordonančních kompanií a vytvořil na miličním základě tzv. svobodné Francouzské lučištníky (Francs archers).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Crécy-en-Ponthieu, pěchota.

Reklama: