longitudinální výzkumPsychologie, sociologie, výzkum realizovaný v delším časovém období (většinou několik let) k zachycení změn určitých znaků (biologických, psychologických ) s přibývajícím věkem jedince, skupiny či společenství. Dlouhodobý výzkum sledující hlavní vývojové zákonitosti definovaného systému. Oproti transverzálnímu (příčnému) výzkumu má Iongitudinální výzkum, zvaný někdy též podélný, tu přednost, že vývojové změny nevysuzuje z interindividuálních či interskupinových rozdílů v závislosti na věku, ale zjišťuje je přímo na stejných subjektech. Tím je dána i vyšší časová a metodická náročnost longitudinálního výzkumu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: