Longinos*asi 213 – †273, též Cassius Londginus, řecký filozof a rétor, stoupenec novoplatonismu. Učil v Athénách, byl rádcem královny Zenobie v Palmyře, po jejím nezdařeném pokusu o vymanění z moci Římanů byl na rozkaz císaře Aureliána popraven. Z jeho díla se zachovaly pouze zlomky. Nesprávně mu bylo připisováno autorství významného kritického pojednání Peri hypsus (O vznešeném), které pochází patrně z 1. století n.l. a poprvé rozebírá pojem vznešeného jako estetickou kategorii, podává její definici i zdroje vznešena. Tento traktát, jehož autorství zůstává otevřenou otázkou, zapůsobil na vývoj novověké estetiky, zejména estetiky klacisismu (N. Boileau, J. J. Winckelmann), též na I. Kanta a N. G. Černyševského.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 4. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: