loketStará délková jednotka; pražský (zemský) loket měří 0,5914 m (dochovaný na novoměstské radnici), český loket 0,5939 m, vídeňský loket 0,7776 m (byl zavedený do Čech v 2. polovině 18. století). V anglosaském světě loket (ell) = 1,1430 m. Pražský loket měl 24 palců, 3 lokty byl sáh, čtyř látro a 52 loktů byl zemský provazec.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: coul, čtvrť, píď, provazec zemský, prst.

Reklama: