litografieVýtvarné umění

Kamenotisk – technika tisku z plochy vynalezená roku 1798 A. J. F. Senefelderem. Dnes obor činnosti zabývající se věrnou reprodukcí předloh pro tisk z plochy různými metodami (převážně ofsetovou technikou), například zakreslováním vhodnými prostředky na hladké nebo zrnité lískové desky nebo jiný materiál (dříve též kreslení na škrobové nebo želatinové papíry pro přenos přetiskem na tiskové formy, dnes převážně přenos fotomechanickou cestou, nazývanou někdy litografická retuš fotolitografie). Umění litografie nebo autolitografie je původně kresba provedená umělcem výtvarníkem přímo na litografický kámen nebo zinkovou desku, též otisk této kresby. V přeneseném smyslu je to dílna nebo závod, v němž se provádí litografická reprodukce. Též obecný název pro litografickou reprodukci. Viz také algrafie, autografie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alois Jan František Senefelder, barvy tiskové, chromolitografie, Jiří Trnka, Karol Ludovít Libay, lito-, litografický kámen, mědiryt, rytina, slovenské výtvarné umění, tisk, Vladimír Suchánek.

Reklama: