lisStrojírenství, tvářecí stroj, který pracuje převážně tlakem beranu. Zdrojem tvářecí práce je energie přiváděná na beran pohybovým ústrojím během tváření. Podle zdroje energie se lis dělí na: a) ruční nebo nožní, které pohání člověk svou silou. Beran se uvádí do pohybu pákovým mechanismem nebo šroubem, b) mechanickým, kde zdrojem energie je motor. Podle převodu použitého pro přenos energie od zdroje na beran jsou a) lisy pákové, kolenové, vřetenové, kyvadlové, b) lisy výstředníkové, klikové, kolové, vřetenové, c) lisy hydraulické, pneumatické. Zvláštním případem jsou lisy elektromagnetické, u nichž lisovací tlak vyvozuje elektromagnetický. Hlávní částí lisu je stojan (fréma) s vedením a se stolem pevným nebo přestavitelným a pohyblivý beran. U ručních i mechanických lisů může být různé provedení podle technologického účelu, kterému mají sloužit. Lis mazací je zařízení k promazávání strojů tukem vháněným tlakem k mazaným místům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: