lipská školaOkruh německých psychologů (F. Krueger, H. Volkelt, F. Sander) zabývajících se v 1. polovině 20. století problémy tvarové (celostní) psychologií. Pojmu tvar nadřadila pojem učleněného a neučleněného celku, který je podle představitelů lipské školy trvalou a vyluzovanou dispoziční souvislostí, která není danou, ale zkušeností nabytou (myšlenou) relací mezi objektivní daností a psychickými kvalitami (procesy) individua. Prožitek celostní kvality (Ch. Ehrenfels) je závislý na psychických dispozicích jedince. Nediferencované celky jsou původnější než diferencované. City jsou komplexní kvality, jež získávají svou specifiku dynamikou prožitků v rámci celostního vnímání a jako takové jsou bezprostředním projevem duševní „celosti“, představované například splýváním vjemů s náladami. Lipská škola vydávala Neue psychologische Studien (Nové psychologické studie) a Arbeiten zur Entwicklungspsychologie (Práce z vývojové psychologie). Viz také berlínská škola, štýrskohradecká škola .

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: berlínská škola, štýrskohradecká škola.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: