Linz

MapaMěsta a obce

[Linc], Linec – spolkové město v Rakousku v Horních Rakousích na Dunaji, 260 m n.m. Má 198000 obyvatel (údaj z roku 1981). Průmysl železářský a ocelářský, chemický (průmyslová hnojiva, postřikové prostředky), farmaceutický, dřevozpracující, potravinářský, textilní, sklářský, elektrotechnický, tabákový, stavebních hmot, loďařský. Dopravní křižovatka (železniční, silniční, přístav, letiště). Gotické stavební památky. Muzea, galerie, divadlo. Univerzita (založena v roce 1966). Vědeckovýzkumné ústavy. Ve starověku keltské hradiště a římský pohraniční kastel Lentia. Od 10. století je to tržní místo a součást Bavorska. V roce 1210 získán Babenberky, od roku 1236 je doloženo jako město. Středisko tranzitního obchodu s Čechami a podél Dunaje, dočasná rezidence císaře Fridricha III. Habsburského. Od roku 1490 hlavní město Horních Rakous, v roce 1785 zde bylo založeno biskupství. Linec byl jedním v prvních center kapitalistické výroby v Rakousku (roku 1672 je založena textilní manufaktura). V roce 1832 vybudována koněspřežná železnice z Lince do Českých Budějovic. Dne 12.2.1934 došlo v Linci ke střetnutí mezi fašistickými jednotkami heimwehru a oddíly sociálnědemokratického Schutzbundu. Po porážce Schutzbundu v Linci a ve Vídni je nastolen klerofašistický režim. Za „třetí říše“ byla v Linci rozšířena výstavba těžkého a zbrojařského průmyslu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 3. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bavoři, Český Krumlov, Šimon Fadinger.