lingva frankaJazykověda
[Latina], uměle nebo přirozeně vzniklý dorozumívací prostředek mísící slova a mluvnické vazby odlišných jazyků (původně nespisovná italština užívaná při obchodování v přístavech Středozemního moře promíšená s arabštinou). Viz také kreolské jazyky; pidžin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hausa, jazyk, kreolské jazyky.