lineární přenos energieZnačka L, L = dEL/dx kde dEL je střední energie místně předaná látce nabitou částicí jisté energie při průchodu látkou po dráze délky dx. Lineární součinitel přenosu energie μk, μk = (1/E) (dEk/dx), kde E je součet energií (mimo energie klidové) nepřímo ionizujících částic dopadajících kolmo na vrstvu látky tloušťky dx. dEk je součet kinetických energií všech nabitých částic v této vrstvě uvolněných. Lineární součinitel absorpce energie, značka μe, μk = μk(1 – G), kde G je část energie nabitých částic uvolněných v látce nepřímo ionizujícími částicemi, která se v ní vynaloží na brzdné záření. Lineární součinitel zeslabení, značka μ, μ = – (1/J). (dJ/dx), kde J je hustota proudu částic svazku rovnoběžného se směrem x. Je to totální účinný průřez pro odstranění částic ze svazku rozptylem nebo absorpcí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: atomový součinitel absorpce energie, atomový součinitel přenosu energie, hmotnostní součinitel.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: