Liga proti bolševismuKolaborantská protektorátní organizace založená 23.1.1944 z popudu říšského protektora K. H. Franka. Jejím úkolem bylo šířit mezi českým obyvatelstvem protikomunistickou a protisovětskou propagandu a zdůrazňovat roli Německa a wehrmachtu jako zachránce evropské civilizace. Zakladateli organizace byli kolaboranti, např. předseda Živnobanky V. Mastný, agrárník J. Malypetr, bývalí generálové Rychtrmoc a Kálal, kanovník Čihák nebo profesoři Dominik a Drachovský (Drachovský byl zároveň jejím vedoucím). V době všeobecného ústupu německých armád upozorňování na bolševické nebezpečí již nemělo u českého obyvatelstva velký úspěch.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: mim

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: