lidová domobrana[Rusky Narodnoje opolčenije] – pomocné vojenské oddíly ve vlastenecké válce roku 1812 v Rusku, vytvořené na základě manifestu cara Alexandra I. Úkolem lidové domobrany bylo nahradit ve vnitrozemí pravidelnou armádu a podporovat ji v případě proniknutí nepřítele do hloubi území. Většinu tvořili rolníci (rukovalo vždy 4–5 ve věku 17–45 let z každých 100 rolníků), další část dobrovolníci z řad řemeslníků, měšťanů a duchovních (důstojnický sbor). Domobranci byli rekrutováni v 16 centrálních guberniích (celkem přes 300 000 lidi). Jednotky lidové domobrany se účastnily bitev u Smolenska, Borodina, na Berezině, při dobývání Gdaňska a Toruně. Po návratu do Ruska (březen 1813 – říjen 1814) byla lidová domobrana rozpuštěna a rolníci vráceni statkářům. Na Donu, Ukrajině a na Urale vytvořena v roce 1812 kozácká domobrana (Baškiři, Kalmykové).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-