librační centraLagrangeovy body, Lagrangeova librační centra – pět bodů L1,...,L5 v okolí dvou nebeských těles T1, a T2 (tři na jejich spojnici, dva na kolmici k ní), které mají tu vlastnost, že pokud by se v nich nalézalo malé třetí těleso, nezmění bez vnějších sil svou polohu vzhledem k tělesům T1, a T2, popřípadě se periodicky pohybuje v okolí centra.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 9. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Trójané.

Reklama: