lékařská psychologieSouhrn poznatků a metod psychologických věd, jehož osvojení je předpokladem psychologicky úspěšného výkonu lékařského povolání. Zaměřuje se zejména na individuální přístup k nemocným, na příznivé ovlivňování psychické reakce na nemoc, na přípravu k bolestivým či integritu organismu ohrožujícím lékařským zásahům ap. Zvláštní význam má lékařská psychologie v oborech zabývajících se chronickými a nevyléčitelnými chorobami, v chirurgických oborech (příprava na amputace, transplantace, zvládání předoperačních a pooperačních stavů) a v dětském lékařství (odreagování dětského strachu z prostředí nemocnice či lékařského zásahu, minimalizace psychické zátěže). Význam lékařské psychologie stoupá se zaváděním nových léčebných postupů a metod (hemodialýza, komplikované transplantace). Stejné požadavky jako na lékaře se v přístupu k nemocným kladou i na ostatní zdravotnický personál. V tomto širším smyslu se hovoří o zdravotnické psychologii. Lékařskou psychologií je třeba odlišit od klinické psychologie, která je součástí diagnosticko-terapeutické praxe komplexního týmu lékařů a psychologů tam, kde je zdůrazněn podíl psychiokých činitelů na vzniku a průběhu choroby (psychiatrie, psychosomatická medicína, pediatrie). Na rozdíl od klinické psychologii není lékařská psychologie samostatnou psychologickou disciplínou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: vědomí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: