leitúrgie[Lejturgie, řečtina], zvláštní povinnosti zámožných občanů antických řeckých polis, známé zejména z Athén. Mezi pravidelné Ieitúrgie patřily například chorégie (vybavení sboru pro dramatická představení při státních slavnostech), gymnasiarchie (péče o gymnasia), architheórie (vybavení státního poselstva), hestiásis (pohoštění příslušníků vlastní fýly při slavnostech), mezi mimořádné především triérarchie (udržování vojenských lodí, triér). Leitúrgie se z čestných povinností časem proměnily v obtížná břemena. V křesťanství se význam Ieitúrgie zúžil na služby Bohu, pro něž se vytvořila přesná soustava pravidel (liturgie).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: