Lednicko-valtický areálLednicko-valtický areál leží v jižní a jihovýchodní části okresu Břeclav. Území je tvořeno katastry tří měst: Břeclav (Charvatská Nová Ves, Ladná, Poštorná), Podivín a Valtice (Úvaly) a katastry obcí: Bulhary, Hlohovec, Lanžhot, Lednice (Nejdek) a Sedlec. Severní a východní hranici tvoří Dyje, jižní státní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem. Na západě sousedí s chráněnou krajinnou oblastí a biosférickou rezervací Pálava. Rozloha Lednicko-valtického areálu je 283,09 km2. Od roku 1130 zde působili Lichtenštejnové. Po roce 1848 vytvořen v monarchii systém státní správy, který se opíral o soudní a politické okresy (Valticko připadlo Poysdorfu, pak Mistelbachu; Lednice připadla Břeclavi, pak Mikulovu; Bulhary Mikulovu; Břeclav připadla Hustopeči, pak Hodonínu; Valtice byly v roce 1919 připojeny k Mikulovu). První památky Lednicko-valtické oblasti již z velkomoravského období, hradisko u Nejdku a Břeclavi. Přelom 18. a 19. století se promítl do romantické a klasicistní přeměny kraje mezi Lednicí a Valticemi, koncem 19. století historizující úpravy. Památky Lednicko-valtického areálu: novogotický zámek Lednice (1846–58, vídeňský architekt Wingelmüller a poté Heidrich) se skleníkem (kovová konstrukce, 92 m dlouhý, 10m vysoký, tropické a subtropické rostliny) a jízdárnou. Minaret v maurském slohu, se třemi vyhlídkovými ochozy. Lednické rybníky (Nesyt 325 ha, Hlohovecký 104 ha). Rybniční zámeček, empírový zámeček Tři Grácie, empírová stavba Nový dvůr, v empírovém stylu je též Dianin chrám neboli Rendez-vous (Diana, bohyně lovu). Apollonův chrám z let 1817–19, klasicistní Hraniční zámeček z roku 1827. Romantická zřícenina Janův hrad, architektem J. Hardmuth, 1807–10. Pískovcový obelisk zvaný Facka, kaple sv. Huberta (patron lovců), z roku 1817 kolonáda na Randštejně. Barokní zámek Valtice, stavbu zahájil K. E. z Lichtenštejna (architekti F. Carrati, G. G. Tencalla, J. B. Fischer z Erlachu). Zámeček Pohansko a zámeček Lány. Uměle vytvořená krajina spojena s krajinou přirozenou a architektonickými prvky. V roce 1839 zřízena Severní Ferninandova dráha (Břeclav první železniční stanicí na Moravě). Výstavba cukrovarů, konzerváren zeleniny a ovoce. Turistický ruch, rekreační oblasti u Horní Novomlýnské nádrže, cyklotrasy. Lednicko-valtický areál je na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (od 7.12.1996).

Datum vytvoření: 21. 11. 2005
Datum aktualizace: 21. 11. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: světové přírodní a kulturní dědictví UNESCO.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: