leasing[lízing, anglicky], nová forma financování investic, používaná běžně především v USA. Do Evropy pronikla teprve po 2. světové válce. Na rozdíl od tradičního způsobu, kdy financující instituce poskytuje podnikateli peněžní úvěr k nákupu nové investice, při leasingu mu svěřuje věcnou hodnotu k bezprostřednímu využití ve výrobě. Leasing je tedy v podstatě pronájem movitých či nemovitých investic za pevně sjednané měsíční nájemné. Je-li pronajímatelem přímo výrobce, jde o tzv. operativní leasing, je-li pronajímatelem specializovaná leasingová společnost, jedná se o tzv. finanční leasing (s pevně stanovenou základní nájemní dobou, během níž nesmí žádná strana smlouvu vypovědět).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 9. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: