LD50Dosis letalis, letální (smrtící) dávka – takové množství látky (bakteriálního toxinu, živých mikrobů), které infikované do organismu (pokusného zvířete, tkáňové kultury) způsobí uhynutí 50 % těchto organismů. – Obdobně LD100 představuje 100 %, LD25 25 % uhynutí a podobně. Termín slouží k definici virulence a toxicity mikroorganismu nebo jeho produktu, také k hodnocení účinnosti očkovací látky nebo protilátky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: