Laméova konstanta[Podle francouzského matematika G. Laméa], konstanta elastického izotropního materiálu λ, užívaná v teorii pružnosti, která spolu s konstantou G umožňuje vyjádřit vztahy mezi napětím a přetvořením. Laméova konstanta λ = µE/(1 + µ) (1 – 2µ), kde E je modul pružnosti v tahu, µ – Poissonovo číslo. Lamé zavedl obě konstanty, λ i G, avšak pro G se užívá název modul pružnosti ve smyku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: