laboratorní experimentSociologie
Sociologie a psychologie, experiment, který probíhá v umělých, nikoliv přirozených podmínkách a je prováděn obvykle se speciálně utvořenou tzv. ad hoc skupinou. Výhodou laboratorního experimentu je přesná kontrola proměnných, jejichž účinky jsou sledovány, registrace reakcí zkoumaných osob a možnost izolace neočekávaných, náhodných vlivů a využití speciálních aparatur. Problémem je tzv. ekologická validita, tj. možnost vztažení získaných údajů k přirozené situaci a normální skupině. Užívá se zejména při výzkumu malých skupin. Laboratorní experiment je též součástí experimentální psychologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: