kyslíková elektrodaElektroda, na níž probíhá redukce kyslíku podle rovnice: O2 + 4H+ + 4e = 2H20 (v kyselém prostředí) a O2 + 2H20 + 4e = 4 OH- (v alkalickém prostředí). Potenciál kyslíkové elektrody závisí na aktivitě iontů H+ v roztoku, na parciálním tlaku kyslíku nad roztokem, popřípadě jemu odpovídající koncentraci kyslíku rozpuštěného v roztoku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: