kvestor[Latina quaestor] správce státní pokladny (aerarium) v antickém Římě. Počet kvestorů se s rozmachem římské říše postupně zvětšoval, jelikož každý správce provincie měl pro finanční záležitosti svého kvestora. Od roku 81 př.n.l. bylo kvestorů celkem 20. Za císařství byli 2 kvestoři městští, 2 císařští, 4 konzulští a zbývajících 12 bylo v provinciích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 9. 2003
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: