kvantová chromodynamikaFyzika
Fyzika elementárních částic, kvantová teorie barevných interakcí 3 fermionů (kvarků), které se liší kvantovým číslem (barvou). Interakce kvarků je zprostředkována 8 barevnými bosonovými (gluonovými) poli. Tato pole mohou měnit barvu kvarků. Sama pole nesou barevný náboj a mohou interagovat sama mezi sebou. Kvantová chromodynamika je budována jako kvantová elektrodynamika, místo neutrálních fotonů předpokládá nabité (barevné) gluony. Významnou vlastností barevných interakcí je ubývání intenzity na malých vzdálenostech a uvěznění kvarků v hadronech. Kvantová chromodynamika se rozvíjí a je v současné době výchozí teorií pro popis struktury a interakcí hadronů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: asymptotická volnost, gluon, kvarky.