kuřavkaHornictví
Tekoucí písky – hornictví křemenný písek nasycený vodou s poměrně vysokým podílem jílovitých částic vysoké adhezní schopnosti. Kuřavka tvoří protáhlé čočkovité útvary, vrstvy nebo několik vrstev, které jsou zvodnělé a bývají uloženy v nadloží i v podloží hnědouhelných a lignitových slojí. Voda je zde někdy pod značným artéským tlakem, který způsobuje průval do důlního díla s následným zatopením a zaplavením jemným horninovým materiálem. Největší nebezpečí průvalu kuřavky hrozí při závalu porubů. Intenzita průvalu může být různá, někdy zatopí jen přilehlá důlní díla, jindy celý důl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: průval kuřavky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: